Turquality

Turquality

Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından “yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından” satın alacakları giderleri , %50 oranında desteklenmektedir. Egebimtes, TURQUALITY®  destek programı kapsamında, “Bilişim Danışmanlığı” alanında yetkilendirilmiştir.