VERBİS Kaydınızı Yaptınız mı?

VERBİS Kaydı için son gün 31 Aralık 2019! Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den fazla, yurt dışında yerleşik olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31 Aralık 2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. KVKK danışmanlık çözümlerimiz için hemen arayın!

 

slider-verbis6357